Menja-llibres

Menja-llibres és un projecte de promoció de la lectura impulsat per l’IMEB que, en el marc del Pla de barris, proposa un acompanyament lector als infants mitjançant un seguit d’activitats lúdiques al voltant dels llibres seleccionats. L’objectiu és fer-los desenvolupar el gust per la lectura i el descobriment dels llibres.

El projecte també incideix sobre la comprensió lectora.

Escoles, biblioteques, famílies i barris s’uneixen per impulsar la realització d’un programa de foment de la lectura que vol actuar, especialment, sobre els barris les condicions socioeconòmiques i culturals dels quals no afavoreixen la pràctica habitual de la lectura.