Lectures explosives. Clubs de lectura augmentada.

Lectures Explosives, Clubs de Lectura Augmentada és un programa en el qual hi participen l’Institut de Cultura de Barcelona, el Consorci de Biblioteques de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona. Els Clubs de lectura augmentada volen ser una eina de promoció de la lectura amb la qual fer arrelar entre els joves la idea que la lectura pot esdevenir un fet recordable i, consegüentment, un fet recuperable. A la dinàmica habitual dels clubs de lectura: lectura d’un llibre i comentari en l’aula, s’hauran de sumar les propostes de lectura augmentada: visita o activitat al voltant d’un escenari o element representatiu del text llegit, i trobades amb els autors.

A més s’ha dissenyat una activitat de lliurament dels llibres als nois i noies participants amb la qual vincular les biblioteques amb els centres d’educació secundària que hi participen.

 

Participen 13 IES de la ciutat i un total de 850 nois/es.

Les lectures que es treballaran seran:

 

La mort a sis vint-i-cinc de Jordi Cervera

L’actor Lucas Bilbo d’Àngel Burgas

L’ombra de l’Stuka de Pau Joan Hernàndez

El mussol i la forca de Pau Joan Hernàndez

Aigua bruta de Pau Vidal.

 

En les sortides i visites que conformen el programa de lectura augmentada hi col·laboren: FCBQ (Federació catalana de Bàsquet), TNC (Teatre Nacional de Catalunya), MUHBA (Museu d’Història de Barcelona), Ecologia urbana Ajuntament de Barcelona i AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona).