Informació de rellevància i jurídica

Recull d’informació, decisions i documents d’àmbit jurídic generats pel Consorci de Biblioteques de Barcelona o per tercers i que afectin el Consorci de Biblioteques de Barcelona.

Normativa

Informació general relacionada amb les ordenances de qualsevol tipus i altres normes de caràcter reglamentari que afectin el Consorci de Biblioteques de Barcelona.