Accions de govern

En aquest àmbit es recull tota la documentació que marca o descriu els objectius estratègics i les línies d’actuació del Consorci de Biblioteques de Barcelona.