Serveis de préstec

El servei de préstec és gratuït

El servei de préstec és gratuït. Amb el carnet de Biblioteques de Barcelona podeu tenir un total de 30 documents en préstec de qualsevol de les biblioteques de la xarxa durant 30 dies. Aquests documents poden ser:

15 llibres i revistes

6 DVD

9 altres documents (CD, CD-ROM, videojocs, etc.)

Per garantir un bon funcionament del servei és necessari que respecteu els terminis de devolució dels documents. Tres dies abans rebreu un avís al correu electrònic perquè us recordeu de la data.

Podeu fer la renovació sempre que cap usuari l'hagi reservat. Aquest tràmit es pot fer personalment, per telèfon, per correu electrònic o des de la pantalla d'activitat que es pot consultar des del catàleg.

Si retorneu els documents amb retard, es penalitza amb 1 punt per document i dia de retard. Per cada 50 punts de penalització, el sistema informàtic bloqueja l'usuari durant quinze dies sense poder utilitzar el servei.

Si perdeu un document, n'haureu de comprar un exemplar igual. Si és un document que ja no és al mercat, la biblioteca indicarà quin document de la mateixa temàtica amb característiques similars heu de comprar o pagar a la biblioteca.

Qualsevol familiar o amic pot tornar els documents, no es demana el carnet. Si voleu tornar un llibre o revista d'una altra biblioteca, ho podeu fer a través del servei de préstec interbibliotecari.

Enllaços relacionats: 

Des de les màquines d'autopréstec els mateixos usuaris fan la gestió del préstec i del retorn dels documents.

Les biblioteques de Barcelona us porten llibres i revistes d'altres biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona.

Els usuaris de les biblioteques, a través del catàleg, poden renovar els documents que tenen en préstec, sense haver-se de desplaçar a la biblioteca.

Servei de préstec i lectura a domicili per a persones grans o amb mobilitat reduïda.

Per telèfon i correu electrònic es poden fer reserves de qualsevol tipus de documents. Per internet només aquells que estiguin prestats.